Stagedocent en afstudeerdocent MBO en HBO

Scholen kunnen mij inhuren als praktijkbegeleider MBO of stagedocent en afstudeerdocent HBO voor onder andere de volgende opleidingen:

 

MBO opleidingen:

HBO opleidingen:

Onderwijsassistent

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Sociaal Maatschappelijk Werk

Coaching

Verpleging

Verzorging

Begeleider ziekenhuis

Begeleider geestelijke gezondheidszorg

Begeleider gehandicaptenzorg

Begeleider kraamzorg

Begeleider specifieke doelgroepen

Begeleider verpleegkunde verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg


PABO Leraar primair onderwijs

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD)

Verpleegkunde

Coaching

Lerarenopleidingen

Pedagogiek