Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Mandy de Wit en particulieren en werkgevers/opdrachtgevers.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De geboden zorg komt niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente.

4. Mocht Mandy de Wit onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er mogelijk geen vervanging georganiseerd kunnen worden. Hier kunnen geen aanspraken op gemaakt worden.

5. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal €25,- per consult in rekening gebracht worden.

6. Indien Mandy de Wit de afspraak afzegt, dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

7. Wanneer de voorwaarden van de opdrachtgevers/werkgevers of particulieren tegenstrijdig zijn met de voorwaarden van Mandy de Wit, dan zijn de voorwaarden van Mandy de Wit van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever of particulieren doet aan het voorgaande niet af.

8. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.